▲ K A J J S A - K A V A T ▲

Före efter

Datum: 2011-07-19 ♦ Tid: 20:52:59 ♦ Kategori: Före, Efter


före                                                                                   Efter   
Exponering:
Kontrast:
Mättnad: